نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GPR IXeTerra - Geology
شرکت سازنده : Interpex Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش و تجسم‌سازى داده‌هاى رادار طراحى شده است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
.این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان نمایش و چاپ نتایج و مقاطع عرضى رادار وجود دارد.
این نرم‌افزار امروزه جایگزین نرم‌افزار Gradix شده كه نرم‌افزارى تحت DOS مى‌باشد.
نرم‌افزارى User friendly است.
امكان آماده‌سازى، تصحیح و ویرایش داده‌ها وجود دارد.
داراى امكانات نمایش پیشرفت نتایج مدل‌سازى است.
امكان پذیرش داده‌هاى تولید شده توسط همه دستگاههاى تجارى برداشت وجود دارد.
داده‌هاى با فرمت مختلف به سهولت قابل مدیریت است.

  ادرس وب سایت : http://www.interpex.com