نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RVS - Geology
شرکت سازنده : Rock ware Inc.

این نرم‌افزار بمنظور تجسم‌سازى و تفسیر داده‌هاى دوبعدى، سه‌بعدى و چهاربعدى لرزه و رادار بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امکان تجسم‌سازى حجمى مخزن وجود دارد.
امکان ورود داده‌هاى جغرافیایى (موقعیت مکانى) براى کمک به تفسیر گنجانده شده است.
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
نرم‌افزارى User friendly است.
امکان پذیرش داده‌هاى با فرمت‌هاى مختلف و ارائه نتایج به اشکال مختلف وجود دارد.
امکان انتقال نتایج به نرم‌افزار RockWorks براى تولید نقشه‌ها و مقاطع عرضى مختلف وجود دارد.
امکان تفسیر دوبعدى داده‌هاى لرزه‌اى بمنظور نمایش پروفیل‌هاى برداشت و محل گسل‌ها وجود دارد.
امکان تولید برش‌ها و مقاطع افقى دوبعدى نتایج وجود دارد.
امکان درون‌یابى سطوح سه‌بعدى بین مقاطع افقى وجود دارد.
امکان رقومى سازى اثرات گسل‌ها بر روى مقاطع دوبعدى و سه‌بعدى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com