نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Visual_SUNT - Geology
شرکت سازنده : W_GeoSoft Co.
فایل اجرایی : http://www.wgeosoft.ch/Software/download/VS11_Install_Pro.exe
این نرم‌افزار بمنظور پردازش داده‌هاى لرزه انعکاسى و داده‌هاى رادار بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Unix و windows کار مى‌کند.
امکان پذیرش داده‌ها از دستگاه‌ها و با فرمتهاى مختلف را داراست.
امکان پردازش اتوماتیک داده‌ها را داراست.
امکانات متعددى براى نمایش نتایج، ویرایش گرافیکى و بزرگنمایى داده‌ها دارد.
امکان تجسم‌سازى نتایج وجود دارد.
امکان انتخاب اتوماتیک اولین رسید‌هاى موج لرزه‌اى وجود دارد.
امکان انجام تصحیحات انکسارى و محاسبه اتوماتیک ضخامت نیز وجود دارد.

  ادرس وب سایت : www.wgeosoft.ch