نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EKKO_View - Geology
شرکت سازنده : Sensors & Software Inc.

این نرم‌افزار بمنظور ویرایش، پردازش و ترسیم داده‌هاى رادار بكار مى‌رود. و داراى سه نسخه اصلى EKKO_View،EKKO_View Enhanced و EKKO_View Deluxe است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزارها:
هر سه نسخه نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كنند.
نسخه . EKKO_Viewبراى ترسیم داده‌هاى رادار كاربرد دارد.
نسخه . EKKO_View Enhancedبراى ترسیم، ویرایش و پردازش ساده داده‌هاى رادار كاربرد دارد.
نسخه . EKKO_View Deluxe داراى تمام قابلیت‌هاى نسخه قبلى است بعلاوه اینكه داراى قابلیت‌هاى پیشرفته نمایش و پردازش داده‌هاست. از جمله فیلترهاى فضایى و زمانى، مهاجرت، تخصیص‌هاى فورى، طیف‌هاى دامنه، تركیب موقعیت مكانى داده‌ها و غیره

  ادرس وب سایت : http://www.sensoft.ca/