نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EKKO_Mapper - Geology
شرکت سازنده : Sensors & Software Inc.

این نرم‌افزار بمنظور انطباق فضایى پاسخ‌هاى رادار در محل‌هاى با زمین‌شناسى پیچیده به شناسایى اهداف موردنظر كمك مى‌كند.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امكان تولید نقشه‌ها از نتایج خروجى دستگاه‌هاى اندازه‌گیرى رادار به سرعت وجود دارد.
امكان ذخیره‌سازى نتایج با فرمتهاى مختلف تصویرى و انتقال آنها به گزارش‌ها و یا لایه‌هاى تصویرى در سیستم‌هاى GIS وجود دارد.
به كاربر اجازه مى‌دهد تا اطلاعات زیرسطحى را با جزییات مختلف از مناطق مورد برداشت با تبدیل داده‌هاى شبكه‌بندى شده به مقاطع زمانى و عمقى رادار بدست آورد.

  ادرس وب سایت : www.sensoft.ca