نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EKKO_Pointer - Geology
شرکت سازنده : Sensors & Software Inc.

این نرم‌افزار با استفاده از شناخت الگو به شناسایى پاسخ‌هاى اهداف محلى و موضعى و نمایش آمارى نتایج خروجى مى‌پردازد.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
نتایج خروجى به شناسایى عوارضى نظیر لوله‌ها و كابل‌ها در زیر سطح زمین كمك مى‌كند.
عملیات پردازش در این نرم‌افزار بطور كاملا اتوماتیك انجام مى‌شود.


  ادرس وب سایت : www.sensoft.ca