نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ConquestView - Geology
شرکت سازنده : Sensors & Software Inc.

این نرم‌افزار براى تصویرسازى یكدست نتایج رادار بمنظور ارزیابى غیرمخرب ساختارهاى سخت بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امكان تولید نقشه‌هاى افقى و مقاطع عرضى ساختارهاى سخت وجود دارد.
امكان نمایش، پردازش دوباره، چاپ و ذخیره‌سازى داده‌ها تعبیه‌شده است.
امكان تهیه نتایج به شكل تصاویر رنگى با قابلیت‌هاى گرافیكى مختلف وجود دارد.

  ادرس وب سایت : www.sensoft.ca