نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EKKO_Image - Geology
شرکت سازنده : Sensors & Software Inc.

این نرم‌افزار بمنظور توموگرافى تركیبى داده‌هاى رادار بدست آمده از تجهیزات مختلف اندازه‌گیرى، بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
.امكان بررسى و ویرایش داده‌ها گنجانده شده است.
امكان جمع‌بندى و تركیب داده‌هاى مختلف رادار وجود دارد.
امكان انتقال نتایج با فرمت ASCII و قابل استفاده در نرم‌افزارهاى دیگر وجود دارد.
انجام توموگرافى از طریق تولید تصاویر گرافیكى سرعت، میرایى و انتشار امواج رادار میسر است.


  ادرس وب سایت : www.sensoft.ca