نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SPW GPR Package - Geology
شرکت سازنده : Parallel Geoscience Co.
فایل اجرایی : http://www.parallelgeo.com/demo/SPWWindowsDemo.zip
این نرم‌افزار بمنظور پردازش و ارزیابى سریع داده‌هاى رادار و لرزه‌نگارى بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
امكان پذیرش داده‌ها از تجهیزات مختلف اندازه‌گیرى رادار و با فرمت‌هاى مختلف وجود دارد.
تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
داراى سیستم پردازش با تمامى قابلیت‌هاى لازم براى داده‌هاى رادار است.
امكان بكارگیرى این نرم‌افزار در صحرا هنگام اندازه‌گیرى و یا در دفتر كار میسر است.
داراى امكانات دو و سه‌بعدى است.
امكان فیلتر نمودن داده‌ها به روش‌هاى متعدد میسر است.
امكان ویرایش و نمایش گرافیكى نتایج وجود دارد.
داراى امكان تحلیل مهاجرت مى‌باشد.

  ادرس وب سایت : http://www.parallelgeo.com