نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GPR-SLICE - Geology
شرکت سازنده : Dean Goodman

این نرم‌افزار بمنظور تصویرسازى جامع داده‌هاى رادار طراحى شده است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
.امكان تهیه مقاطع یا برش‌هاى زمانى دو و سه بعدى وجود دارد.
امكان نمایش حجمى داده‌ها وجود دارد.
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
داراى قابلیت متحرك‌سازى نتایج است.
امكان ویرایش و تصحیح داده‌ها وجود دارد.
امكان پذیرش داده‌ها از تجهیزات مختلف اندازه‌گیرى رادار وجود دارد.
امكان پردازش سیگنال و پردازش تصاویر را داراست.

  ادرس وب سایت : http://www.gpr-survey.com