نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Road Doctor - Geology
شرکت سازنده : ROADSCANNERS Co.

این نرم‌افزار ابزارى کامل براى پردازش، تفسیر و تحلیل برداشت‌هاى استاندارد جاده‌اى است و یکى از روش‌هاى انجام این کار استفاده از داده‌هاى رادار است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
امکان ترکیب داده‌هاى اندازه‌گیرى شده با موقعیت جغرافیایى دقیق آنها وجود دارد.
امکان ارائه همزمان داده‌هاى برداشت وجود دارد.
امکان تحلیل ترکیبى نتایج برداشت‌هاى مختلف وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.roadscanners.com