نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GprMax - Geology
شرکت سازنده : University of Edinburgh
فایل اجرایی : http://www.gprmax.org/~agianno/GprMax/Download/GprMaxV2.0.zip
این نرم‌افزار بمنظور شبیه‌سازى امواج الكترومغناطیس جهت افزایش استفاده از روش رادار بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل DOS كار مى‌كند.
از روش تفاضل محدود براى انجام محاسبات استفاده مى‌كند.
نرم‌افزارى user friendly است.
امكان شبیه‌سازى دو و سه‌بعدى داده‌ها وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.ed.ac.uk/