نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   EASY 3D - Geology
شرکت سازنده : Malå GeoScience Co.

این نرم‌افزار بمنظور تجسم‌سازى سه‌بعدى داده‌هاى رادار بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows کار مى‌کند.
نرم‌افزارى user friendly است.
امکان پذیرش داده‌ها از سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امکان فیلترسازى داده‌ها، متحرک‌سازى اتوماتیک مقاطع یا برش‌هاى زمانى، بزرگنمایى و ویرایش نتایج وجود دارد.
داراى دیاگرام کنترلى خاصى بمنظور پذیرش داده‌ها از اطلاعات شبکه‌بندى شده مى‌باشد.
امکان پردازش به روش تحلیل مهاجرت وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.malags.com