نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Object Mapper - Geology
شرکت سازنده : Malå GeoScience Co.

این نرم‌افزار بمنظور برداشت داده‌هاى رادار بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows کار مى‌کند.
نرم‌افزارى user friendly است.
امکان پذیرش داده‌ها از سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امکان فیلترسازى مختلف و پایدار داده‌ها را دارد.
امکان انتخاب اهداف رادار و تهیه نقشه همراه با جزییات به سهولت میسر است.
امکان نمایش همزمان حداکثر ده پروفیل رادار وجود دارد.
امکان پردازش همزمان مجموعه داده‌هاى با فرمت و موقعیت‌هاى مختلف وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.malags.com