نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   WinTomo - Geology
شرکت سازنده : Malå GeoScience Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش توموگرافى داده‌هاى رادار (در سطح و داخل گمانه‌ها) بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
نرم‌افزارى user friendly است.
امكان پذیرش داده‌ها از تجهیزات مختلف و سایر نرم‌افزارهاى مشابه وجود دارد.
امكان ویرایش، بزرگنمایى نتایج وجود دارد.
امكان انجام پردازش ‌هاى مختلف و سریع نتایج پس از عملیات برداشت داده‌ها وجود دارد.
امكان تصویرسازى نتایج هنگام پردازش وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.malags.com