نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Montaj 256-Channel Radiometric Processing - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش و تجسم‌سازى داده‌هاى طیف‌سنجى رادیومتریك 256 كاناله حاصل از برداشت‌هاى زمینى و بخصوص هوایى بكار مى‌رود.

ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان فیلترسازى غیرخطى یك بعدى بمنظور شناسایى و رفع داده‌هاى پارازیتى وجود دارد.
امكان پذیرش كامل داده‌ها و طیف‌هاى رادیومتریك وجود دارد.
امكان نمایش طیف‌ها به شكل پروفیل و در یك ستون از بانك داده‌ها وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com