نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ModelVision Pro - Geology
شرکت سازنده : Encom Technology Pty. Limited

این نرم‌افزار برنامه جامعى است که بمنظور تحلیل، مدل‌سازى و تفسیر سه‌بعدى سریع داده‌هاى ثقل و مغناطیس بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
امکان پذیرش داده‌ها از نرم‌افزارهاى مختلف و با فرمت‌هاى مختلف وجود دارد.
امکان انتقال نتایج با فرمت‌هاى مختلف نرم‌افزارى وجود دارد.
داراى امکانات مناسب شبکه‌بندى، فیلتراسیون و تحلیل عددى داده‌هاست.
امکان مدل‌سازى پیشرفته سه‌بعدى پیشرو ومعکوس اهداف ثقل و مغناطیس با سرعت وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.encom.com.au