نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   QuickMag - Geology
شرکت سازنده : Encom Technology Pty. Limited

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى دقیق، سریع و قابل اعتماد داده‌هاى مغناطیس بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
امکان تفسیر اتوماتیک سه‌بعدى آنومالى مغناطیسى وجود دارد.
امکان تولید نقشه‌هاى عمقى مربوط به سطوح دگرشیب، خواص مغناطیسى مدل و تغییرات شیب آنومالى وجود دارد.
امکان تولید مقاطع عرضى از پروفیل‌هاى برداشت وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.encom.com.au