نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Noddy - Geology
شرکت سازنده : Encom Technology Pty. Limited

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى، شبیه‌سازى و تجسم‌سازى جامع سه‌بعدى داده‌هاى ثقل و مغناطیس در زمین‌هاى با زمین‌شناسى پیچیده بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
امکان اعمال یک سرى چین‌خوردگى، گسل و توده‌هاى نفوذى به یک مدل اولیه و تجسم‌سازى سه‌بعدى نتایج حاصله وجود دارد.
امکان تصحیح زمین‌شناسى مدل بمنظور تعیین اثر آن بر روى تصویر زمین‌شناسى نهایى وجود دارد.
امکان مقایسه نتایج برداشت‌هاى ژئوفیزیکى بمنظور کمک به تاریخچه پیچیده زمین‌شناسى محل وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.encom.com.au