نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Montaj Gravity and Terrain Correction - Geology
شرکت سازنده : Geosoft Co.

این نرم‌افزار برنامه كاملى براى پردازش و اعمال تصحیحات داده‌هاى ثقل حاصل از برداشت‌هاى رایج زمینى است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان اعمال تصحیحات داده‌هاى ایستگاه مبنا، هواى آزاد، بوگه، توپوگرافى (از روى مدل‌هاى ارتفاعى رقومى یا داده‌هاى ارتفاعى شبكه‌بندى شده)، دریفت، آب و یخ (براى محاسبه آنومالى بوگه) و جذر و مد وجود دارد.
امكان ویرایش داده‌هاى كالیبراسیون وجود دارد.
امكان تركیب داده‌ها با یكدیگر وجود دارد.
انجام عملیات پردازش به سرعت و با سهولت، حتى براى تعداد داده‌هاى بسیار زیاد میسر است.

  ادرس وب سایت : http://www.geosoft.com