نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Potent & PotentQ - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.

این نرم‌افزارها بمنظور مدل‌سازى سه‌بعدى معکوس داد‌ه‌هاى ثقل و مغناطیس بکار مى‌روند.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزارها:
این نرم‌افزارها تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کنند.
نرم‌افزار PotentQ یک نسخه ساده شده از نرم‌افزارPotent است.
نرم‌افزارPotent توانایى‌هاى ویژه‌اى در مدل‌سازى داده‌ها دارد؛ حال آنکه PotentQ مدل‌سازى را بسرعت و بصورت نیمه‌اتوماتیک بر روى یک آنومالى و در یک پروفیل مجزا (یکى از هفت شکل تعبیه شده در نرم‌افزار شامل منشور چندضلعى، منشور مستطیلى، بیضوى، کره، استوانه، سیل و دایک) انجام مى‌دهد.

  ادرس وب سایت : www.rockware.com