نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Grav2DC - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى و معکوس‌سازى دو و نیم‌بعدى داده‌هاى ثقل بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
نرم‌افزارى User friendly است.
امکان مدل‌سازى پیشرو و معکوس داده‌ها وجود دارد.
امکان پذیرش توده‌هاى با ویژگى‌هاى فیزیکى مختلف در یک مدل زمینى وجود دارد.
امکان تغییر شکل توده‌ها در مدل‌هاى فرض شده و بدست آوردن پاسخ و مقایسه آنها وجود دارد.
امکان انتقال و یا چرخاندن توده‌ها وجود دارد.
امکان معکوس‌سازى همزمان حداکثر ده پارامتر مدل (مانند عمق، عرض و ...) وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com