نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SignProc - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش و فیلترنمودن داده‌هاى مغناطیس بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
امکان چاپ نتایج وجود دارد.
امکان پردازش داده‌ها با روشهاى مختلف وجود دارد.
امکان پذیرش حداکثر 8192 داده ‌نقطه‌اى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com