نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GM-SYS Profile - Geology
شرکت سازنده : Northwest Geophysical Associates (NGA)

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى یك و دو‌بعدى مرحله‌اى داد‌ه‌هاى ثقل و مغناطیس بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان ایجاد سریع یك مدل زمین‌شناسى و تعیین میزان دقت آن وجود دارد.
در مدل‌سازى با این نرم‌افزار، توده‌هاى زیرسطحى متشكل از بلوك‌هاى منشورى صفحه‌اى فرض مى‌شوند.


  ادرس وب سایت : http://www.nga.com