نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   3D GeoModeller - Geology
شرکت سازنده : BRGM (France) Co.
فایل اجرایی : http://www.geomodeller.com/geo/index.php?lang=EN&menu=download
این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى سه‌بعدى و تفسیر زمین‌شناسى سریع و موثر مناطق پیچیده بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
نام نسخه قبلى این نرم‌افزار 3DWEG بوده‌است.
امكان تركیب داده‌هاى مختلف زمین‌شناسى و روش‌هاى مختلف ژئوفیزیكى در فضاى سه‌بعدى را میسر مى‌سازد.
امكان تولید مقاطع و نقشه‌هاى دوبعدى و حجم‌هاى سه بعدى وجود دارد.
امكان كاربرد در شبیه‌سازى‌هاى هیدروژئولوژیكى، ژئوفیزیكى (ثقل و مغناطیس) و... وجود دارد.
امكان تبادل داده‌ها و نتایج با نرم‌افزارهاى دیگر وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.brgm.fr