نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GravMaster - Geology
شرکت سازنده : Geotools Corporation

این نرم‌افزار بمنظور پردازش داده‌هاى ثقل بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
ین نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows کار مى‌کند.
داراى صفحه گسترده بمنظور پذیرش، نمایش و ویرایش داده‌هاست.
امکان تولید و ویرایش نتایج بصورت نقشه وجود دارد.
امکان چاپ و کنترل نهایى داده‌ها وجود دارد.
امکان پذیرش و انتقال داده‌ها از و به سایر نرم افزارها وجود دارد.
امکان انجام تصحیحات مختلف بر روى داده‌ها میسر است.
امکان کالیبراسیون دستگاه‌هاى اندازه‌گیرى وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.geotools.com