نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ARKimp - Geology
شرکت سازنده : ARK Geophysics Ltd

این نرم‌افزار بمنظور تصویرسازى داده‌هاى ثقل و مغناطیس بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان افزودن متن در داخل تصاویر وجود دارد.
امكان تفسیر روى صفحه، از جمله تخمین عمقى وجود دارد.
امكان انجام روش‌هاى تحلیل شیب بمنظور تخمین عمقى آنومالى مغناطیسى وجود دارد.
امكان تخمین عمق آنومالى ثقل از طریق معادلات دو و سه‌بعدى خاص مربوطه وجود دارد.
امكان انتقال داده‌ها و پروفیل‌ها به نرم‌افزارهاى دیگر وجود دارد.
امكان نمایش و ویرایش گرافیكى تصاویر وجود دارد.
امكان درونیابى اتوماتیك داده‌هاى شبكه‌بندى شده، ویرایش و شبكه‌بندى آنها وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.arkgeo.com