نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GEMLinkW - Geology
شرکت سازنده : Giscogeo Co.

این نرم‌افزار بمنظور انجام تصحیح داده‌هاى ثقل و مغناطیس بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان ایجاد ارتباط بین داده‌هاى صحرایى و داده‌هاى ایستگاه مبنا بمنظور صرفه‌جویى در زمان انجام عملیات صحرایى وجود دارد.
امكان تركیب داده‌هاى مغناطیس و داده‌هاى مختصات جغرافیایى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.giscogeo.com