نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   WinSism - Geology
شرکت سازنده : W_GeoSoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش آسان و تفسیر سریع داده‌هاى لرزه انكسارى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌ها از دستگاه‌ها و با فرمتهاى مختلف را داراست.
حداكثر داده مربوط به 120 كانال را ثبت مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌ها از آرایش‌هاى نامنظم ژئوفون‌ها وجود دارد.
امكان پذیرش داده‌هاى ارتفاعى در محل‌هاى انفجار و گیرنده‌ها وجود دارد.
امكان محاسبات مختلف بمنظور پردازش داده‌ها وجود دارد

  ادرس وب سایت : http://www.wgeosoft.ch