نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Visual SUNT Sis_3D - Geology
شرکت سازنده : W_GeoSoft Co.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش سه‌بعدى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود. و شاخه‌اى از نرم‌افزار Visual_SUNT است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكان پذیرش داده‌ها از دستگاه‌ها و با فرمتهاى مختلف را داراست.
امكان ورود مدل‌هاى با هندسه سه‌بعدى به نرم‌افزار وجود دارد.
امكان پردازش‌هاى مختلف از جمله نقطه عمقى مشترك وجود دارد.
تمامى ویژگى‌هاى نرم‌افزار Visual_SUNT راداراست.

  ادرس وب سایت : http://www.wgeosoft.ch