نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   TEECware GmbH - Geology
شرکت سازنده : TEEC (Trappe Erdöl Erdgas Consultant) Co.

این برنامه مجموعه‌اى از نرم‌افزارهاى كاربردى مربوط به داده‌هاى لرزه‌اى است.

ویژگى‌هاى این برنامه:
این نرم‌افزارها تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
نرم‌افزارهایى user friendly ، آسان و قدرتمند است.
امكان پذیرش داده‌ها از دستگاه‌ها و با فرمتهاى مختلف را دارند.
امكان ساخت مقاطع زمین‌شناسى و تولید مقاطع لرزه‌اى حاصله وجود دارد.
امكان طراحى مرحله‌اى پروفیل‌هاى زمین‌شناسى وجود دارد.
امكان تولید امواج لرزه‌اى انعكاسى و انكسارى وجود دارد.
در ادامه ویژگى‌هاى برنامه‌هاى مرتبط آمده است.

  ادرس وب سایت : http://www.teec.de