نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SPW VectorCalculator - Geology
شرکت سازنده : Parallel Geoscience Co.
فایل اجرایی : http://www.parallelgeo.com/demo/SPWWindowsDemo.zip
این نرم‌افزار از ابزار تحلیل، نمایش و پردازش داده‌هاى لرزه‌اى است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
ابزار محاسبه بردار در این نرم‌افزار انجام عملیات (بردارى و ماتریسى) بر روى داده‌ها را بمنظور تحلیل و پردازش مقاطع لرزه‌اى انتخاب شده فراهم مى‌نماید.
  ادرس وب سایت : http://www.parallelgeo.com