نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SPW SeisViewer - Geology
شرکت سازنده : Parallel Geoscience Co.
فایل اجرایی : http://www.parallelgeo.com/demo/SPWWindowsDemo.zip
این نرم‌افزار از ابزار نمایش و مونتاژ داده‌هاى لرزه‌اى است.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكان نمایش سریع نتایج وجود دارد.
امكان ورود تصاویر گرافیكى، تولید نقشه‌هاى تركیبى و انتقال متن به داخل اشكال وجود دارد.
امكانات متعدد ویرایش و پردازش داده‌ها را داراست.
انتخاب مناسبى براى مشاوران و مفسران مى باشد.
امكان انتخاب بخشى از یك مقطع وجود دارد.
امكان تعیین زمان رسید اولیه و تحلیل سرعت وجود دارد.
امكان فیلترسازى مختلف داده‌ها وجود دارد.
امكان تهیه مقاطع و برش‌هاى قائم، افقى و قطرى وجود دارد.
  ادرس وب سایت : http://www.parallelgeo.com