نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SPW FlowChart and Executor - Geology
شرکت سازنده : Parallel Geoscience Co.

این نرم‌افزار بمنظور آماده‌سازى، گردآورى و اجراى مراحل مختلف پردازش داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل windows كار مى‌كند.
امكانات متعدد ویرایش داده‌ها وجود دارد.
داراى صفحه گسترده كاملى بمنظور پذیرش داده‌ها مى‌باشد.

  ادرس وب سایت : http://www.parallelgeo.com