نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GeoCT-I - Geology
شرکت سازنده : GeoTomo LLC

این نرم‌افزار بمنظور تصویرسازى داده‌هاى لرزه‌نگارى انكسارى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان انجام اتوماتیك و سریع تحلیل سرعت، كنترل كیفیت و توموگرافى غیرخطى داده‌ها وجود دارد.
امكان طراحى برداشت، برداشت داده‌ها، تصویرسازى و تفسیر داده‌ها در صحرا وجود دارد.
در مقاصد آموزشى و تحقیقاتى نیز كاربرد موثرى دارد.
امكان ویرایش نتایج وجود دارد.
امكان افزودن متن به داخل تصاویر وجود دارد.
امكان پذیرش موقعیت و توپوگرافى نقاط برداشت وجود دارد.
امكان نمایش گرافیكى نتایج وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geotomo.com/