نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   GeoCT-II - Geology
شرکت سازنده : GeoTomo LLC

این نرم‌افزار بمنظور توموگرافى داده‌هاى لرزه‌نگارى در مقاصد كاربردى مهندسى ژئوفیزیك بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان انتخاب دستى و اتوماتیك اولین رسیدها وجود دارد.
امكان ویرایش داده‌ها و نتایج وجود دارد.
امكان نمایش و تحلیل مدل‌هاى سرعت، مقاطع زمانى، شناسایى و حذف ركوردهاى پارازیتى وجود دارد.
امكان ایجاد مدل سرعت از روى داده‌ها وجود دارد.
امكان تركیب مقاطع و شبكه‌بندى مجدد مدل سرعت با اندازه‌هاى مختلف وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.geotomo.com/