نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   XTOMO & Firstomo - Geology
شرکت سازنده : HarbourDom Co.

این نرم‌افزار ابزار قدرتمندى است كه براى مدل‌سازى و تفسیر دوبعدى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
نسخه قدیمى این نرم‌افزار با نام Firstomo تحت سیستم عامل DOS و نسخه جدید با نام XTOMO تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
نسخه فعلى نرم‌افزار داراى امكانات متعدد گرافیكى مى باشد.
امكان مدل‌سازى محیط‌هاى لرزه‌اى واقعى و الگوهاى انتشار امواج لرزه‌اى وجود دارد.
امكان شبكه‌بندى سرعت امواج و مدل‌سازى واقعى لایه‌ها و مرزهاى لرزه‌اى شیبدار و منحنى وجود دارد.
‌امكان مدل‌سازى نتایج مربوط به نحوه انتشارامواج گذرا، انعكاسى و انكسارى وجود دارد.
امكان تعیین پارامترهاى سرعت و عمق و ضخامت محیط مورد مطالعه وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.harbourdom.de