نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   RAYFRACT - Geology
شرکت سازنده : Intelligent Resources Inc.

این نرم‌افزار بمنظور توموگرافى داده‌هاى لرزه‌نگارى انكسارى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
امكان مدل‌سازى انكسارى زیرسطحى، انتشار و پراش امواج صوتى نیز وجود دارد.
امكان محاسبه مدل سرعت از اولین رسیدها وجود دارد.
امكان اصلاح مدل از طریق روش معكوس‌سازى توموگرافى وجود دارد.
امكان پذیرش داده‌هاى زمین‌شناسى (گسل‌ها، كنتاكت‌هاى جانبى و قائم)و توپوگرافى با شیب بالا نیز وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.rayfract.com