نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   REFRACT - Geology
شرکت سازنده : Prism Seismic Co.

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى تركیبى شكستگى‌هاى مخازن بكمك داده‌هاى لرزه‌نگارى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
نرم‌افزارى User friendly است.
داراى امكانات مختلف نمایش نتایج و تهیه گزارش نهایى مى‌باشد.
امكان پیش‌بینى شكستگى‌ها با تركیب داده‌هاى گمانه‌اى و لرزه‌اى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.prismseismic.com