نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   SeisOpt - Geology
شرکت سازنده : Optim L. L. C.

این نرم‌افزار یك برنامه بهینه‌سازى سرعت است كه، بمنظور استخراج مدل‌هاى سرعت از داده‌هاى لرزه‌اى برداشت شده در نواحى با تغییرات جانبى زیاد سرعت و توپوگرافى شدید بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows كار مى‌كند.
نرم‌افزارى User friendly است.
امكان بهینه‌سازى غیرخطى داده‌ها وجود دارد.
امكان انجام اتوماتیك محاسبات وجود دارد.
امكان پردازش داده‌ها وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://optimsoftware.com