نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   XDI - Geology
شرکت سازنده : ISS International Ltd.

این نرم‌افزار بمنظور تجسم‌سازى و تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم عامل Linux كار مى‌كند.
نرم‌افزارى User friendly است.
امكان استخراج پارامترها از داده‌هاى لرزه‌اى وجود دارد.
امكان نمایش مقاطع لرزه‌اى بصورت نقشه‌هاى سه‌بعدى همراه با علائم و گرافیك متنوع وجود دارد.
امكان تولید نقشه‌هاى منحنى میزان مربوط به پارامترهاى مختلف وجود دارد.
امكان تولید نتایج و تهیه گزارش‌هاى مختلف قابل ارائه در نرم‌افزارهاى متعدد و حتى با فرمت قابل ارائه در اینترنت نیز وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.issi.co.za