نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   JDI - Geology
شرکت سازنده : ISS International Ltd.

این نرم‌افزار بمنظور تجسم‌سازى و تحلیل پیشرفته داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌هاى عامل Linux وwindows كار مى‌كند.
نرم‌افزارى User friendly است.
امكان انجام محاسبات مربوط به ساختارهاى سه‌بعدى وجود دارد.
امكان ایجاد سطوح و پولیگون‌هاى سه‌بعدى وجود دارد.
امكان قومى نمودن خطوط در حالت سه‌بعدى وجود دارد.
امكان انجام پردازش‌ها مختلف وجود دارد.
امكان تولید نقشه‌هاى منحنى میزان مختلف وجود دارد.
امكان تحلیل تاریخچه زمانى داده‌هاى لرزه‌اى وجود دارد.
امكان تجسم‌سازى داده‌هاى فضایى وجود دارد.
امكان رقومى‌سازى نتایج وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.issi.co.za