نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   OMNI - Geology
شرکت سازنده : GEDCO Co.

این نرم‌افزار بمنظور طراحى برداشت لرزه‌اى سه‌بعدى زمین و دریایى در سطوح حرفه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكانات مختلف ویرایش، نمایش و چاپ نتایج رادارد.
امكان پذیرش و انتقال داده‌ها از و به نرم‌افزارهاى مختلف وجود دارد.
امكان مقایسه داده‌ها وجود دارد.
امكان تولید مدل‌هاى آرایش‌ لرزه‌اى ساده و پیچیده وجود دارد.
امكان تحلیل هندسه سه‌بعدى وجود دارد.
امكان بررسى هندسه آرایش بر روى قدرت تفكیك داده‌هاى انكسارى و انعكاسى وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.seg.org