نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Refract2K - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى و تفسیر داده‌هاى لرزه‌اى انكسارى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
نام نسخه قبلى این نرم‌افزارRefract32 بوده كه اولین نرم‌افزار انكسارى در بكارگیرى روش متقابل (معكوس‌سازى) تعمیم‌یافته بوده است.
امكان بكارگیرى در مقاصد آموزشى نیز وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com