نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   DepthCon2000 - Geology
شرکت سازنده : Rockware Co.

این نرم‌افزار بمنظور تبدیل مقاطع زمانى به عمقى از روى داده‌هاى لرزه‌اى بکار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows کار مى‌کند.
امکان ساخت و آزمایش مدل پیش از پرازش داده‌ها وجود دارد.
داراى امکانات متعدد ویرایش و کنترل تصویر لرزه‌اى است.
امکان تفسیر سریع نتایج وجود دارد.
داراى امکانات متعدد نمایش و چاپ گرافیکى نتایج مى‌باشد.
امکان پذیرش پارامترهاى مختلف مدل وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.rockware.com