نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   ER Mapper - Geomatics
شرکت سازنده : Intrepid Geophysics

سیستم نرم افزارى نقشه کشى و افزایش سایز و پردازش عکسها که جعبه ابزار برش لبه را به خوبى نشان مى دهد براى کامل سازى و سنجش از دور ، مصرف زمین (land use) ، داده هاى اکتشافى کانه ها و مواد نفتی.
  ادرس وب سایت : www.gemcomsoftware.com