نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   (RC)2 - Geology
شرکت سازنده : Seismic Micro-Technology, Inc.

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى تركیبى سه‌بعدى مخازن هیدروكربورى ساختمانى و چینه‌اى پیچیده با استفاده از داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان مدل‌سازى و شبكه‌بندى مخازن پیچیده گسلى وجود دارد.
امكان پذیرش داده‌هاى گمانه‌اى نیز وجود دارد.
امكان تولید سریع مدل‌هاى واقعى سه‌بعدى وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.seismicmicro.com