نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   Globe Claritas - Geology
شرکت سازنده : Institute of Geological and Nuclear Sciences.

این نرم‌افزار بمنظور پردازش داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌‌هاى عاملwindows و Unix كار مى‌كند.
داراى ویرایشگر و زیربرنامه‌هاى متعددى است.
امكان تحلیل سرعت وجود دارد.
امكان پذیرش هندسه آرایش بدلخواه وجود دارد.
امكان ویرایش، نمایش و چاپ تایج با فرمت‌هاى مختلف وجود دارد.
امكان پذیرش داده‌ها و انتقال نتایج با فرمت‌هاى مختلف از و به سایر نرم‌افزارها وجود دارد.
داراى الگوریتم‌هاى متعدد تصحیح داده‌ها مى‌باشد.
امكان افزودن برنامه‌هاى كاربر به داخل نرم‌افزار وجود دارد.
امكان تعیین اولین رسید وجود دارد.

  ادرس وب سایت : http://www.gns.cri.nz