نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   LithANN - Geology
شرکت سازنده : Rock solid image Co.

این نرم‌افزار بمنظور طبقه‌بندى سریع پارامترهاى لرزه‌اى دو و سه‌بعدى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان تركیب پارامترهاى مختلف بمنظور تعیین دقیق لیتولوژى وجود دارد.
امكان نمایش یك، دو و سه بعدى نتایج وجود دارد.
امكان ویرایش، چاپ و اعمال تغییرات مختلف گرافیكى نتایج وجود دارد.
امكان استفاده از وزن‌هاى شبكه‌هاى عصبى در محاسبات بمنظور طبقه‌بندى‌ میسر است.


  ادرس وب سایت : http://www.rocksolidimages.com