نرم افزارهای برگزیده

VIEWLOG 

ER Mapper 

Introduction to Structural Methods 
جستجو
   NORSAR - Geology
شرکت سازنده : NORSAR Co.

این نرم‌افزار بمنظور مدل‌سازى داده‌هاى لرزه‌اى بكار مى‌رود.
ویژگى‌هاى این نرم‌افزار:
این نرم‌افزار تحت سیستم‌ عاملwindows كار مى‌كند.
امكان مدل‌سازى موج لرزه‌اى دو و سه‌بعدى وجود دارد.
امكان انجام طراحى برداشت وجود دارد.
از توابع گرین براى انجام مدل‌سازى استفاده مى‌كند.
امكان تحلیل ذخیره وجود دارد.
امكان تبدیل مقطع زمانى به عمقى وجود دارد.


  ادرس وب سایت : http://www.norsar.no